Skip to content

Pardus 2008 üzerinde PTSP Sunucu Kurulumu

Bu yazıda PTSP sunucusu kurmak için gerekli adımları kısaca yazdım. Basit birkaç adım olmasına rağmen el altında yazılı halde bulunması, detayları kaçırıp sorun yaşama ihtimalini azaltıyor. Yazıda belirtilen değişiklikler yapıldıktan sonra oluşan dosyalar için örnekler yazının sonunda.

Tarball Oluşturma (isteğe bağlı)

İnce istemcilerinizde Pardus depolarında bulunan ptsp paketlerindekinden çıkan uygulamalar dışında uygulamalar bulunmasını istiyorsanız build-client.py dosyasında PACKAGES listesine istediğiniz paketleri ekleyin ve build-client.py dosyasını çalıştırın.
http://svn.pardus.org.tr/pardus/2008/stable/server/ptsp/ptsp-server adresinden kaynak paketi indirip “Archive” bilgilerini yeni oluşturduğunuz tarball ile değiştirip paketi derleyin.

KDM Ayarları

/etc/X11/kdm/kdmrc dosyasından Xdmcp’yi açın.

DHCP Sunucu Ayarları

Sisteminizde birden fazla ağ arayüzü varsa /etc/conf.d/dhcpd dosyasında dhcp sunucusunun dinleyeceği ağ arayüzünü belirtin.

/etc/dhcp/dhcp.conf dosyasında bir subnet yaratıp.

  • ip havuzu aralığını (range)
  • istemci sistemi için kullanılacak kök dizini (option root-path)
  • tftp sunucusunun ip adresini (next-server)
  • pxe dosyasının yolunu (filename)

belirtin.

Adres çözümlemesi yapılabilmesi için her istemci için bir host tanımlayın ve

  • MAC adresini (hardware ethernet)
  • IP adresini (fixed-address)
  • Makina adını (option host-name)

belirtin.

NFS Sunucu Ayarı

İstemci sistemi için kullanılacak kök dizini ve ilgili seçenekleri /etc/exports dosyasında tanımlayın.

DNS Ayarları

/etc/hosts dosyası içine her istemci için dhcpd.conf dosyasındakine uygun olarak “ip – hostname” çiftlerini belirtin
Eğer sunucunuzun ip adresi 10.0.0.1 dışında bir adres olacaksa /etc/pts-client dosyasını düzenleyin.

Son olarak sistemi çalışır hale getirmek için tftp, dhcp, nfs_utils ve portmap servislerini başlatın.

Örnek Dosyalar

/etc/dhcp/dhcpd.conf:

ddns-update-style interim;
ignore client-updates;

max-lease-time 500;
default-lease-time 500;
option routers 10.0.0.1;
option domain-name-servers 193.140.100.210, 193.140.100.215, 4.2.2.5;
option subnet-mask 255.255.255.0;
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 10.0.0.2 10.0.0.25;
option root-path “10.0.0.1:/opt/ptsp”;
next-server 10.0.0.1;
filename “/pts/latest-ptsp/pxelinux.0″;

host client1 {
hardware ethernet 00:11:22:33:44:55;
fixed-address 10.0.0.2;
option host-name “client1″;
}
host client2 {
hardware ethernet 00:11:22:33:44:56;
fixed-address 10.0.0.3;
option host-name “client2″;
}
}

/etc/exports:

# /etc/exports: NFS file systems being exported.  See exports(5).
/opt/ptsp       10.0.0.0/255.255.255.0(ro,no_root_squash,no_subtree_check,sync)

/etc/X11/kdm/kdmrc:[Xdmcp]
Enable=true
Willing=/usr/kde/3.5/share/config/kdm/Xwilling

/etc/hosts:

# /etc/hosts
#
# This file describes a number of hostname-to-address
# mappings for the TCP/IP subsystem.  It is mostly
# used at boot time, when no name servers are running.
# On small systems, this file can be used instead of a
# “named” name server.  Just add the names, addresses
# and any aliases to this file…
#

127.0.0.1 localhost PTS-pardus

# Lab machines
10.0.0.2 client1
10.0.0.3 client2

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.